Nyheter

Vi välkomnar Sweco som samarbetspartner i projektet

Swecos inredningsarkitekter utformar kontor till attraktiva mötesplatser som skapar kreativa nav. Genom väl utformade lokaler attraheras medarbetare till innovativa, flexibla och hållbara miljöer som stimulerar våra sinnen. Gemensamma ytor för…Läs mer

Om Klövern

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för…Läs mer