Om Klövern

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Det kräver ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster.

Fastigheternas värde uppgick till 58,3 mdkr och hyresvärdet till 3,8 mdkr per den 31 mars 2021. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm och tillhör segmentet Large Cap.