Vi välkomnar Sweco som samarbetspartner i projektet

Swecos inredningsarkitekter utformar kontor till attraktiva mötesplatser som skapar kreativa nav.

Genom väl utformade lokaler attraheras medarbetare till innovativa, flexibla och hållbara miljöer som stimulerar våra sinnen.

Gemensamma ytor för möten formar effektiva kontorsytor som genererar delningsekonomi och goda relationer.